Bli kjent med Frelsesarmeen!

Bli kjent med Frelsesarmeen

- en undervisningsserie på seks leksjoner som forklarer og illustrerer Frelsesarmeens historie og egenart og lar barna samtale og løse oppgaver mens de lærer.

Opplegget er oversatt fra engelsk og redigert til bruk i Norge.

tom_and_lucyVi blir kjent med Tom og Lilja som undrer seg, forklarer og stiller relevante spørsmål om Frelsesarmeen.

Opplegget egner seg til bruk i alle slags grupper på korpset for barn mellom 7 og 11 år. Ressursene til hver leksjon inneholder en undervisningsplan, en PowerPoint-presentasjon og noen aktivitetsark med blant annet kryssord, tegneoppgaver, gruppearbeid med mer.

Har du spørsmål til opplegget eller gjennomføring, ta gjerne kontakt med Majken Toke Solberg på majken.solberg@frelsesarmeen.no.

Leksjon 1 – Frelsesarmeen er…

Leksjon_1_-_Undervisningsplan

Leksjon_1_-_Frelsesarmeen_er…

Leksjon_1_-_aktivitet_1_ord_og_definisjon

Leksjon_1_-_aktivitet_2_mitt_korps

Leksjon_1_-_aktivitet_3_kryssord

Leksjon 2 – Hvorfor heter det en armé?

Leksjon_2_-_Undervisningsplan

Leksjon_2_-_Hvorfor_heter_det_en_arme

Leksjon_2_-_aktivitet_1a_viktorianske_fotografier

Leksjon_2_-_aktivitet_1b_sporsmalsark

Leksjon_2_-_aktivitet_2_ordkort

Leksjon 3 – Hva har Jesus med dette å gjøre?

Leksjon_3_-_Undervisningsplan

Leksjon_3_-_Hva_har_Jesus_med_dette_a_gjore

Leksjon_3_-_aktivitet_1_-_Fleip_eller_fakta

Leksjon_3_-_aktivitet_2_-_Sporsmalsark

Leksjon_3_-_aktivitet_3_-_Forstaelseskort

Leksjon 4 – Hvorfor er bibelen viktig for Frelsesarmeen?

Leksjon_4_-_Undervisningsplan

Leksjon_4_-_Hvorfor_er_bibelen_viktig_for_Frelsesarmeen

Leksjon_4_-_aktivitet_1_-_Kort_med_bibelutsagn

Leksjon_4_-_aktivitet_2_-_Si_din_mening-kort

Leksjon 5 – Tilbedelse? Hva er det?

Leksjon_5_-_Undervisningsplan

Leksjon_5_-_tilbedelse_-_hva_er_det

Leksjon_5_-_aktivitet_1_-_tilbedelseskort

Leksjon_5_-_aktivitet_2a_-_vennediagram

Leksjon_5_-_aktivitet_2b_-_venneoverskrifter

Leksjon 6 – Hva kan jeg gjøre for andre?