Bønn med alle sanser

bonn_alle_sanser_hefte_360Boka inneholder beskrivelse av 60 forskjellige bønnestasjoner.
Disse kan brukes i og utenfor kirken, både innomhus og utendørs.
Noen kan brukes som faste installasjoner i kirkerommet. Andre kan benyttes
ved samlinger som generasjonsgudstjenester, ungdomsgudstjenester, gruppesamlinger osv.

Man kan enten velge å bruke én stasjon, eller sette sammen flere til en bønnevandring.
Boka inneholder også to vandringer knyttet til påskebudskapet.

NB! Det er lagt til rette for deltakere med ulike funksjonsnivåer.