Diakonifondet

Beskrivelse:
Diakonifondet består blant annet av en viss prosent av det som kommer inn i juleinnsamlingen, for tiden 20%. I tillegg kan det komme andre øremerkede gaver.

  • Ved søknader til Diakonifondet skal det brukes godkjent søknadsskjema.
  • Prosjekter/tiltak som tildeles midler anbefales å ha en styringsgruppe.
  • Søknadsfrister er 15. mars (tildeling av midler vil skje høsten samme år) og 15. september (tildeling av midler vil skje januar påfølgende år).
  • Søknader sendes via nærmeste overordnede som anbefaler/ikke anbefaler med begrunnelse og videresender til seksjon for diakoni.
  • Det skal sendes en årlig rapport med regnskap for prosjektet/tiltaket til seksjon for diakoni.
  • Før behandling av ny søknad må det foreligge en rapport fra tidligere prosjekter/tiltak som en har fått tildelt midler til.

Søknadsskjema kan fåes ved henvendelse til korpsleder som igjen kan finne dette via KS-systemet
(- i ks finner man også en utvidet beskrivelse).