Nytt konfirmantmateriell

Her blir de enkelte leksjonene til konfirmantundervisningen lagt ut.
Vi ønsker etter hvert å oppdatere opplegget enda mer så dette er bare første utkast. 
Tanken er at man printer ut ark til hver samling. Konfirmantlederen kan eventuelt kjøpe inn en mappe til alle konfirmantene hvor de kan samle arkene sine.

Samling 1: For konfirmant

Samling 1: For leder

Samling 2: For konfirmant

Samling 2: For leder

Samling 3 – bibelen: For konfirmant

Samling 3 – bibelen: For leder

samling 4 – treenigheten: For konfirmant

Samling 4 – treenigheten: For leder

Samling 5 – Gud: For leder

Samling 5 – Gud: For konfirmant

Samling 6 – Jesus: For leder

Samling 6 – Jesus: For konfirmant

Samling 7 – Den Hellige Ånd: For leder

Samling 7 – Den Hellige Ånd: For konfirmant

Samling 8 – mennesket: For leder

Samling 8 – mennesket: For konfirmant