FAbU -håndboka

- en oversikt for alle som er engasjert i Frelsesarmeens barn og unge

Frelsesarmeen har gjennom historien sett verdien av å ha klare retningslinjer for sitt arbeid.

Det er vårt håp og vår bønn at denne FAbU-håndboka skal bidra til:

  • tydelighet om tros- og verdiforankring i arbeidet,
  • tydelighet om Frelsesarmeens forventninger til sine ledere i FAbU
  • tydelighet om strukturen i arbeidet for barn og unge
  • målrettede og hensiktsmessige aktiviteter for barn og unge

FAbU-håndboka kan brukes på flere måter. Den kan brukes både som en grunnleggende innføring i hvordan Frelsesarmeens barn og unge er organisert og som et oppslagsverk for spørsmål som måtte komme opp.

Innhold: grunnleggende innføring i hva FAbU er, hva det innebærer å være leder, organiseringen av de forskjellige lederkategoriene på lokalt plan, hvordan registrering av medlemmer skal foregå, hvordan økonomistyringen skal ivaretas, grafiske retningslinjer og historikken til FAbU-håndboka

Her finner du boken som PDF fil.

Last ned fil