Gudstjenesteforslag og presentasjoner

 

 

I Frelsesarmeens årsprogram er siste søndag i januar markert som FAbUs misjonssøndag.

Vi håper dere setter av denne eller en annen søndag i korpset til å vie Ithemba oppmerksomhet.

Her er et forslag på hvordan en slik misjonsgudstjeneste kan være :

 

Forslag til misjonsgudstjeneste, 2016

 

Og her er infobrevet med gudstjenesteforslag og forslag på innsamlingsaksjoner for 2017:

 

Infobrev misjonsgudstjeneste 2017

 

I nedtrykksmenyen finner du ei linje som heter presentasjoner. Her ligger det en ppt som presenterer prosjektet.

i september 2016 kom det en oppdatering fra prosjektet.  Les den her