Handlingsplan 2016-2018

 

På FabU tinget i november 2016 ble følgende handlingsplan vedtatt for FAbU.

 

FAbUs handlingsplan 2016-2018