Hvordan kan vi bli ennå mer synlige i 2017

The_Whole_World_Mobilizing_-_Text_Only

Frelsesarmeens General ønsker at 2017 skal bli året der hele armeen kommer sammen – mobiliserer seg og blir enda mer synlig.

Vi vet at det i dag allerede gjøres et fantastisk arbeid rundt omkring i territoriet, og oppfordringen fra Generalen handler ikke om å legge en ekstra byrde til arbeidet men mere en mulighet for alle til å synliggjøre vår visjon som er: mobilizing_1

  • Å dele de gode nyhetene i evangeliet
  • Å nå ut til vår neste
  • Å møte behovene i lokalsamfunnet
  • At hver dag omgjøre vår tro til handling

På verdensbasis så planlegger Frelsesarmeen et spesielt fokus for Barn og Unge knyttet til en helg.

Spesielt Fokus på Barn og Unge         24.-26. mars

Forslag på mulige aktiviteter som kan gjøres:

Fredag 24 mars: Bønn

-          Delta i et Online-Virtual bønnemøte med hele Frelsesarme verden

-          Arrangere bønnemøter på korpset, gruppene eller i hjemmene

 

Lørdag 25 mars: Lokale arrangement på byenmobilizing_2

-          Mobilisere barn og unge til å være synlige ute i lokalsamfunnet

-          Aktiviteter på byen

Søndag 26 mars: Gudstjenestefeiring

-          Møtene som blir arrangert blir gjennomført og arrangert av Barn og Unge

-          Barn og Unge involveres i møteledelse, sanginnslag, vitnesbyrd og tale

-          Dette kan være en mulighet for hvert korps å få høre hva Barn og Unge drømmer om for Frelsesarmeen.

Mer informasjon på Frelsesarmeens internasjonale nettsider: https://mobilising.salvationarmy.org/#/      https://www.facebook.com/mobilising/ https://vimeo.com/salvationarmyihq/wwmpreview

Her er også en kul side: 

I februar vil du i tillegg kunne laste ned en egen APP – The Whole World Mobilising.

 

Vi oppfordrer alle Barn og Unge i alle korps til at i 2017 være med å synliggjøre vår tro til handling.