Misjonsprosjekt

 

 Som kristne har vi et oppdrag – en misjon: å være Jesu etterfølgere, og være med på å bygge Guds rike på jord. Gud ønsker at vi skal forkynne om han i både ord og handling, slik også Jesus gjorde. Å forkynne om Gud innebærer å vise omsorg og nestekjærlighet overfor de svakeste og mest utsatte i samfunnet. Som del av dette oppdraget vil Gud at vi skal være med på å bygge en rettferdig og inkluderende verden. Guds rike er et rettferdig rike, og Jesus jobbet for et samfunn der alle skulle være ivaretatt og inkludert. Derfor bør vi som kristne ha et engasjement for rettferdighet – som omfatter alle mennesker, både lokalt og globalt!

Som en del av FAbU håper vi du vil engasjere deg i FAbUs  misjonsprosjekt!

I 2016-2018 heter FAbUs misjonsprosjket Ithemba. Det er zulu og betyr håp. Prosjektet er rettet mot ungdom i Sør-Afrika. Det handler om entreprenørskap og vil sette ungdommer i stand til å lage sin egen arbeidsplass. Det er viktig i et land hvor ungdomsledigheten er på 42 prosent. Ønsker du å stå på en mailingliste for å bli varslet om oppdatert informasjon sender du en mail til Heidi, som er prosjektansvarlig.

Penger som samles inn settes på konto 3000.32.97981. Merk innbetalingen med  prosjekt FEL206.

Det er viktig at du merker det med prosjektnummer for at pengene skal komme til riktig sted.