Speidermerke til Ithemba

 

speidermerke_Ithemba_NY-01

Selvfølgelig kan du ta  et speidermerke i forbindelse med Ithemba.

Kan gjerne gjøres i forbindelse med FAbUs misjonssøndag i januar.

 

Last ned kravene her

Merkene bestilles hos speiderkonsulenten, og er gratis.

Lykke til!