Formålsparagraf

STRUKTUR OG VISJON

Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig
barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne fellesskap og leve sine liv til Guds ære.

Vi skal
· hjelpe barn og unge til å oppleve og etterfølge Jesus
· fokusere på Bibelen som rettesnor for kristen tro, lære og liv.
· utruste barn og unge til å oppdage og utvikle sine naturlige og åndelige gaver.
· motivere barn og unge til å velge et positivt og rusfritt liv.
· fokusere på kristen nestekjærlighet, engasjement og idealisme.
· bygge levende kristne fellesskap.