LUP 2017/2018,

lederutviklingsprogram unge ledere

LUP

 

Information in Icelandic.  Registration in Icelandic. ( scroll down)

 

Målet for lederutviklingsprogrammet er at deltakerne skal:

- bli mer trygge i sin kristne tro og utvikle sin personlige integritet som ung kristen.

- få verktøyer til å bli en god leder.

- bli bedre kjent med seg selv og sine styrker og gaver.

- bli ivaretatt som menneske og utfordret i lederoppgaver i hjemkorpset sitt.

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne fellesskap og leve sine liv til Guds ære.

Hva innebærer det?

Undervisning: Deltakelse på tre undervisningshelger fra fredag kveld til søndag lunsj. Det forventes at søkere setter av alle tre helger og forplikter seg til oppmøte. Under samlingene settes tid av til både målrettet undervisning, tid for refleksjon, praktiske oppgaver og teambuilding. Det vil bli noen oppgaver mellom helgene.

Praksis: Et års forpliktelse fra september – juni til å hjelpe til som leder i en gruppe på korpset. Alle som deltar i programmet får en mentor som følger dem gjennom kursåret (fra sitt hjemkorps/sin divisjon) og en hjelpelederfunksjon i sitt hjemkorps. En mentor er en mer erfaren leder som kan hjelpe og oppmuntre, støtte og utfordre deltakeren gjennom kursforløpet. Gjennom fortrolige samtaler gis råd og veiledning til både praktiske oppgaver og til åndelig utvikling. Mentor og deltaker kan samtale om det som oppleves på samlingene, i gruppa hvor deltakeren er hjelpeleder og andre relevante temaer. Mentoren velges ut i tett samarbeid med korpset, divisjonen og FAbU sentralt, og alle er erfarne barne- og/eller ungdomsledere.

Les mer om  innholdet i helgene.

Hvem kan delta på LUP?

Ungdommer og unge voksne mellom 15 og 25 år hvor primær målgruppe er 17 til 21 år. Det er plass til maks 20 deltakere på hvert kurs og det er ønskelig med kandidater fra alle seks divisjoner.

Hvordan søke?

Korpsleder anbefaler sin(e) kandidat(er) til å følge kursforløpet LUP for unge ledere. Etter en samtale om kursets innhold og rammer for deltakelse fylles søknadsskjema ut ( scroll ned på sida ). Påmeldingen åpner 1. mai 2017. Deltakerlisten vil være klar senest 20. juni.

 Søknadsfrist 1. juni 2017

Kontaktperson i divisjonene:

Nord-Norge: Anders Skoland, epost: anders.skoland@frelsesarmeen.no

Nordre: Marie Marti Høgset, epost: marie.marti@frelsesarmeen.no

Vestre: Kjersti Risan, epost: kjersti.risan@frelsesarmeen.no

Østre: Andreas Welander, epost: andreas.welander@frelsesarmeen.no

Sentral: Dirk Cordier, epost: dirk.cordier@frelsesarmeen.no

Island og Færøyene: Hjørdis Kristinsdóttir, epost: hjordis@herinn.is

Hva koster det?

Korpset betaler i utgangspunktet alle utgiftene forbundet med kursforløpet for sine kandidater. Det innebærer kost, losji og reise. Det kan søkes reisestøtte fra FAbU for billigste reisemåte.

Samlet pris: 3750,- (1250,- for hver helg)

Hvor? Kurshelg 1: 1.–3. september 2017,Havly Hotell, Valberggata 1, 4006 Stavanger

Kurshelg 2: 19-21. januar 2018, Frelsesarmeens kurssenter Jeløy, Moss

Kurshelg 3: 13.–15. april 2018, Island

Spørsmål knyttet til LUP for unge ledere sendes til FAbU.