Organisasjonskart

Organisering sentralt:

http://www.fabu.no/wp-content/uploads/2013/01/Orgkart.pdf

Organisering lokalt:

http://www.fabu.no/wp-content/uploads/2013/01/Orgkartlokalt.pdf