Prosedyre og skadeskjema v. ulykke

Her finner du hvordan du skal gå frem og skjema for utfylling ved ulykker som skjer i FAbU sammenheng

Skadeskjema