Ressurser

Her er finner du det som handler om adminstrative ting f.eks.; offisielle dokumenter, lederfullmakter, politiattest, medlemsregistrering osv.

Dett er ting som  det er ønskelig at du som leder i FAbU bør ha lest, sånn at du vet hvordan og når du eventuelt skal bruke det.