Årshjul

 

Mange ting går igjen fra år til år, Her har vi laget et årshjul som kan være til hjelp når dere skal planlegge for ei FAbU gruppe.

Last det ned her:

årshjul