Retningslinjer Frifond Organisasjon

http://www.lnu.no/stotteordninger/frifond-organisasjon/

§5 og §10 gjelder mottagere av Frifond-støtte – les disse nøye!