Retningslinjer for ledere på leir

Her finner du hva som forventes av ledere på leir,- i forskjellige kategorier, og avtaler som disse må underskrive.

Leirsjef

Hovedledere

Hjelpeledere