Mangfold og inkludering!

Dere kan søke om max 75 000,- kroner pr. prosjekt. Lokallag/ grupper kan søke direkte på støtteordningen.

Mer informasjon om hvordan du søker: http://www.lnu.no/mangfold

Støtteordningen er fin å bruke for ungdomsorganisasjoner som vil rekruttere nye grupper, holde kurs/seminar/konferanser, samarbeide med minoritet/majoritetsorganisasjoner, lage informasjonsmateriell, jobbe med tilrettelegging eller utvikle/endre organisasjonskultur.

Husk at prosjektet må være noe nytt som organisasjonen strekker seg mot og som en del av en større organisasjonsutvikling, ikke noe dere søker for å dekke inn årlige driftsutgifter (årsmøte, ledersamling, høstkurs).

Mangfold og inkludering – Frist 1. mars / 1. juni /

—————