Ungdomskongress 2017 – Sparks

Hold av helgen 23.-25.juni – da er det nemlig Ungdomskongress! Årets tema er «Sparks».
(See below for English)

Hver sommer møtes Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene til felles møter og sosialt fellesskap. Møtene på ungdomskongressen er åpne for alle og gratis. Hvis du ønsker helhetsopplevelsen med mat, overnatting og tur til Oslo, så må du melde deg på og betale 300 kr.

Sted: Oslo Kristne Senter, Romerikskirken på Kjeller (ca 20 km nord for Oslo)

Tid: fredag 23. juni – søndag 25. juni

Påmelding via Checkin: https://www.checkin.no/event/14290/ungdomskongress-2017

Sparks_insta_bla

OVERNATTING skjer på skoledelen av OKS – altså i klasserom. Det betyr at du må ta med deg:
- liggeunderlag eller luftmadrass
- sovepose (og pute)
- håndkle og toalettsaker (dusjing skjer i garderober)
- ekstra skift som du ikke er redd for (i tillegg til det du skal ha på deg)

PROGRAM

FREDAG
Kl 16.30 Registrering
Kl 17.00 Middag
Kl 18.00 Møte, Hovedsalen
Kl 19.30 Møte, Teatersalen
Kl 21.30 SURPRISE

LØRDAG
Kl 09.30 Frokost
Kl 10.30 Avreise til Oslo
Kongressmarsj, fritid, lunsj
Kl 13.30 Avreise fra Oslo
Kl 15.00 «Celebrate the good times», Hovedsalen
Kl 17.00 Middag
Kl 18.00 Møte, Hovedsalen
Kl 21.00 SURPRISE

SØNDAG
Kl 09.00 Frokost
Kl 10.30 Møte for ungdomskongress
Lunsj, pakking
Kl 14.30 Møte, Hovedsalen
- SLUTT – De som skal på Festival reiser videre med buss til Jeløy

Mer informasjon om møtetider, talere osv. kommer snart. Sett av datoene allerede nå! I tillegg kommer det info på FAbUs facebookside.

ENGLISH

This years Youth Congress theme is «Sparks».
Place: Oslo Kristne Senter, Romerikskirken at Kjeller (about 20 km north of Oslo)
Time: Friday 23rd June – Sunday 25th June

The Salvation Army in Norway, Iceland and the Faroe Islands meet every summer for joint meetings and social fellowship. The meetings at the Youth Congress is free and open for everyone. If you want the overall experience with food, sleeping over and trip to Oslo, you have to register and pay 300 NOK.

This application only applies to those going to the Youth Congress, not the Festival at Jeløy.
Registration via Checkin: https://www.checkin.no/event/14290/ungdomskongress-2017

LODGING

The accommodation is at the schoolpart of OKS – you sleep in classrooms. That means you need to take with you:
- sleeping mat or air mattress
- sleeping bag (and pillow)
- towel and toiletries
- extra pair of clothing you’re not afraid to get dirty (in addition to what you will wear)

PROGRAME

FRIDAY
Kl 16.30 Registration
Kl 17.00 Dinner
Kl 18.00 Meeting, Main Hall
Kl 19.30 Meeting, Theatre Hall
Kl 21.30 SURPRISE

SATURDAY
Kl 09.30 Breakfast
Kl 10.30 Departure to Oslo
Congress march, free time, lunch
Kl 13.30 Departure from Oslo
Kl 15.00 «Celebrate the good times», Main Hall
Kl 17.00 Dinner
Kl 18.00 Meeting, Main Hall
Kl 21.00 SURPRISE

SUNDAY
Kl 09.00 Breakfast & packing
Kl 10.30 Meeting, Theatre Hall
Lunch
Kl 14.30 Meeting, Main Hall
- END – Those going to the Festival travel with bus to Jeløy

More information about meeting times, speakers etc. are coming soon. Mark the dates in your calendar!