Vedtekter

Vedtekter

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2016

Vedtekter for FAbU vedtatt nov.16