Wind of Change

Ønsker du et utgangpunkt for å diskutere klimaendringer, – i forhold til Bibelens tanker om skaperverket eller i forhold til våre egne etiske holdninger på dette område?

Da kan kanskje denne filmen være et ok utgangspunkt for diskusjon. Dette er en dokumentarfilm som varer i 45 minutter. Det er en lavmælt film, men vi får et godt møte med en familie som ikke er blandt de aller fattigste og som egentlig bare trenger at regntiden gir de nettopp regn!

«Wind of change tar oss med inn i hverdagen til en sterk småbonde med store drømmer og visjoner for familien og fremtiden. Vi følger Kisilu Musya under starten av det som tradisjonelt sett har vært regntiden i Kenya, men som de siste årene har vært preget av mindre regn enn vanlig. Gjennom vakre bilder og Kisilus egen videodagbok blir vi brakt nært innpå deres familie. I 2011 opplevde Øst-Afrika den verste tørken på 50 år. Filmen gir tørken et menneskelig ansikt og viser en mann og en familie som kjemper mot globale og menneske skapte klimaendringer. Filmen gir en stemme til Sør og viser at klimaendringer ikke først og fremst dreier seg om fortvilte isbjørner på isflak som smelter, men om mennesker. Filmen er laget gjennom et samarbeid mellom Spire, Utviklingsfondets Ungdom, og filmgruppa Sør i Fokus. Den er regissert av Julia Dahr, leder av Spire.»

- Siri O Kvale (Organisasjonssekretær for Spire)

Filmen kan bestilles gjennom

www.spireorg.no

spire@utviklingsfondet.no

…»Det er vår tids største urett at de som gjorde minst for å endre klimaet blir først og hardest rammet og vi som har forsøplet atmosfæren verst blir sist og minst rammet. «Wind of Change» viser frontlinjene i kampen mot klimaendringene. Julia Dahr lar oss få se på nært hold hvordan en fattig og sårbar bondefamilie i Kenya rammes av tørke og flom. For dem er klimaendringene et spørsmål om liv eller død. Wind of change bør bli en vekker for oss alle»

- Jan Egeland