top of page

Å snakke om tro

Å snakke om tro illustrasjon

Å snakke om tro er et hefte du kan lese for din egen del, eller bruke i cellegruppen din som utganspunkt for samtale. Heftet er skrevet av Kristian Th. Nygård på og handler ganske enkelt om hvordan man best kan dele sin tro med andre. Det er skrevet på en lettfattelig og muntlig måte. Det er delt i tre deler og gir en grei rettledning i hvordan man kan komme i gang med å snakke med andre om sin egen tro.
 

«La meg like godt si det som det er: det er ikke lett å snakke om tro. Det gjelder for de aller fleste – ung som gammel, om du nettopp har blitt kristen eller om du har vært kristen i mange år. Noen ganger, når samtalen dreier inn på tro, blir vi klamme i hendene, hjertet begynner å slå hardere, og vi håper at noen snart begynner å snakke om noe annet……..»
«Dette er ikke et hefte som skal gjøre alle til super-evangelister som står på gaten og brøler ut evangeliet om Jesus. Dette er et hefte som handler om å snakke med vennene dine om å tro – på en hensiktsmessig måte.»

 

-Kristian Th. Nygård


Heftet kan du laste ned her.

bottom of page