top of page

Awana

Awana illustrasjon.png

Awana har et helhetlig tilbud for barn fra 2-18 år og er et solid redskap for å hjelpe foreldre og foresatte til å disippelgjøre barna ved å hjelpe dem til tro som varer livet igjennom.
 

En Awana samling består av 3 elementer; undervisning, smågruppe og lek/relasjonsbygging.
Vi tror at smågruppene er det beste stedet for barn og unge til å stille spørsmål og undre seg sammen med trygge ledere. Her blir de tatt imot og respektert for sine refleksjoner.
I Awana får alle barna og ungdommene hver sin bok som de kan lese og samtale om hjemme. De som ikke blir lest sammen med hjemme, blir ivaretatt i smågruppene på samlingene.

 

Det finnes hefter og materiell for 2-3 åringer, 4-5 åringer, 1. – 4. trinn og 5. – 7. trinn. For ungdommer tilbyr AWANA hefter for 8. – 10. trinn og 1. vgs – 3. vgs.

Les mer om AWANA og bestill materiell på https://www.awana.no/.

bottom of page