top of page

Baby og småbarnssang

80725_Bom_Dirri_Sangbok_og_mange_flotte_

BomDirri er det siste vi har utgitt. Dette består av en bok med noter, tekster, ideer og aktiviteter for Bom Chicka Bom og Dirridam. Til dette ressurshefte kan du også få kjøpt en «Singback» og en instruksjons – DVD.

 

Dobbel-CD`en Dirridam VÆRE & LÆRE kom i 2007. Denne er spesielt beregnet for barnegrupper og gjerne med tanke på fremføring i familiegudstjenester, barnehager etc. Den bygger videre på Lukas 15 med alle tre lignelser, og også i særdeleshet Pottemakerrefleksjoner. Alt som bekrefter at vi som barn er verdens viktigste, og elsket uansett hva!
 

Dobbel-CD`en Bom Chicka Bom HØRE & GJØRE kom første gang i 2002. Her vil man kjenne igjen det vi vet har fungert og dekket behov i voksenbarngrupper i årrekker – som Per Harlings; «Jeg kjenner din hud mot min hud», tradisjonelt fra vår norske kulturarv velkomstdansen; «Vel Møtt», til en umiddelbar suksess fra Frelsesarmeen og Ingebjørg Lyster; «Babysamba!» Denne CD`en ble i 2009 oversatt og tilpasset til engelske Boom Chicka Boom; «Amazing & Embracing.
»
 

Gjennom Baby- og småbarnssang på Frelsesarmeen ønsker vi å:

  • formidle et positivt Gudsbilde

  • tilby et kristent nettverk

  • være en åpen forsamling med stor takhøyde hvor du føler deg hjemme, medvirke til positiv kontakt mellom barn og voksne ved å stimulere de voksne til å synge sammen med barna sine

  • stimulere barnets språklige, musikalske og motoriske utvikling

  • utvikle barnets begrepsoppfattelse av rom- og kroppsoppfatning

  • gi familien en sangskatt som inneholder tradisjonelle viser, rim, regler, nyere sanger og sanger som formidler et positivt Gudsbilde.

  • gi mulighet for sosialt fellesskap mellom barna og de voksne, mellom foreldre/ voksne og barna seg i mellom
     

Litt bakgrunnshistorie:
Mer enn 20 års erfaring i Babysang gjør at vi har fått tid å reflektere over både vekst i medgang, utfordringer i motgang, og nyorientering. Frelsesarmeen inviterte første gang svenske kursholdere i ’spedbarnsrytmik’ i 1994.
 Babysang som begrep og konsept ble etablert i 1995. Lederkursing ledet av svenske rytmikkpedagoger i Frälsningsarmeen dannet de første lederkursene våre. Videre kompetanseheving for Frelsesarmeens to ansatte babysangkonsulenter fortsatte via fagkonferanser i regi av Foreningen Musikk fra Livets begynnelse, slik at vi med trygghet kunne invitere til faglig gode musikkpedagogiske lederkurs. Et av Babysangs hovedmål er å formidle et positivt Gudsbilde; Materiellet har form av nye livsnære sanger og regler, i hovedsak basert på Salme 139, utdypet gjennom Lukas 15 om sauen som ble borte, samt mange andre kristne kjernefortellinger som understreker vår unike verdi i Guds øyne. Dette bindes sammen i helhetlige sekvenser.

Materiellet kan kjøpes på Frelsesarmeen nettbutikk.

bottom of page