top of page

Ett skritt videre

Ett_skritt_videre_innmat_forside.jpg

- trosopplæring for ungdom


Undervisningsheftet ble gitt ut i juni 2016 og tar for seg temaene Bibelens røde tråd, Guds plan med mitt liv, Tro, Bønn og Den Hellige Ånd, Hvordan snakker Gud med oss, Nådegaver, Lovsang, Menigheten, Kristen i hverdagen og Engasjer deg!
 

«Ett skritt videre» er beregnet på ungdommer som har gått igjennom konfirmasjonstiden, ikke nødvendigvis til bruk det påfølgende året men i løpet av tenåringstiden. Hver leksjon er delt i to deler slik at man i heftet har 20 undervisningsøkter av ca. 45 – 60 minutter. Leksjonene er skrevet av soldater og offiserer i Frelsesarmeen som er vant med å kommunisere med ungdom.
Heftet inneholder både tips til ledere, youtube-referanser, bibelhenvisninger, skriftlige oppgaver, spørsmål til samtale og forslag til bønn.

 


Se igjennom første leksjon i heftet her


Heftet koster kr 100,- og kan bestilles her.

bottom of page