top of page

FAbU-løftet

Frelsesarmeen har etter oppfordring fra FAbU-tinget i 2018 gjort en satsning på arbeidet med barn og unge. Det er Frelsesarmeens satsning på barne-, ungdoms- og familiearbeid med fokus på å rekruttere og bevare lokale ledere. Satsningen går over 4 år (2019 - 2023) og ledes av FAbU HK. Tonje Ringvold og Majken Solberg er koordinatorer. Gjennomføringen er et samarbeid mellom FAbU HK, DHK og korps. 

 

Hovedelementene i satsningen er:

•Strategisk målrettet innsats lokalt

•Rekruttering, opplæring og trening av ledere

•Støtte det lokale arbeidet

bottom of page