Friluftsgudstjenestemerke

Krav til merket: ( kanskje først og fremst for storspeidere og rovere) 

 

· Delta i planleggingen av en friluftsgudstjeneste i speiderregi 

· Delta på gudstjenesten, og ha et spesielt ansvar eller oppgave der.

Bestilles hos speiderkonsulenten på fas@frelsesarmeen.no