top of page

Generalspeidermerket

Speiderleir Evje 2016-138.jpg

Generalspeidermerket er den høyeste utmerkelsen en FA speider kan få.

Kravene for å bli generalspeider er:
 

1. Ha vært speider i minst 2 år og være fylt 15 år, ikke over 18 år.
 

2. Ha fullført Vandrerprogrammet.
 

3. Ha tatt 12 fordypningsmerker, deriblant

- FA-merket

- Bibelmerket

- Brannvernmerket

- Natur- og miljøvernmerket

- Utelivsmerket
 

4. Undersøk hvilken tekst korpslederen skal tale over på et søndagsmøte på Frelsesarmeen. Studer teksten og sett opp noen stikkord om hva du tror taleren vil vektlegge. Gå på møtet (gjerne sammen med andre speidere) og hør på taleren. Samtale etterpå med korpslederen om hvordan stikkordene ”stemte” med det taleren la vekt på.

 

Når en speider har fullført kravene til generalspeidermerket, rapporterer gruppeleder dette til speiderkonsulenten. Merket deles ut en gang i året på en stor speidersamling eller kongress.

bottom of page