top of page

Hva er FA-speiding?

speiderlogo__rod_farge.jpg
Hva er speiding?
Hva er speiding?
 

Speideren rommer et stort mangfold av aktiviteter og opplevelser. Du kan være med på å ligge under åpen himmel med lyden av et knitrende bål og ellers ingenting annet en skogens stillhet rundt deg. Eller bygge en leir sammen med andre, bare ved hjelp av stokker og tau. Eller hva med kanoturer, orienteringsløp, trening i praktisk førstehjelp eller matlaging på bål?

Alt dette og MYE mer opplever speidere over hele landet hver dag. Speidernes valgspråk er «Vær beredt». Ved hjelp av aktivitetene og opplevelsene i speideren skaffer du deg kunnskap og erfaring som gjør deg forberedt på forskjellige situasjoner i livet. Dette kan være å klare deg på egenhånd, samarbeide, å mestre nye utfordringer, å hjelpe noen som har skadet seg eller å stille opp for dem som trenger det på annen måte.

I dag er det over 30 000 speidere i Norge og over 40 millioner speidere i verden. Dette gjør oss til verdens største organisasjon for barn og ungdom og til verdens største vennegjeng. Og den viktigste grunnen til det er enkel - speiding er gøy! Er du beredt for speideren?

Familiespeidig
Familiespeiding

 

Familiespeiding er et speidertilbud til hele familien. Voksne og barn skal sammen oppdage naturen, leke og lage mat og sammen møte Gud. Programopplegget retter seg altså mot hele familien og alle barn kommer i følge med en voksen. Målgruppen er familier med barn i alderen 4 -7 år, men det kan tilpasse både eldre og yngre barn.

På hvert familiespeidermøte spiser man mat sammen, lærer noe, lager noe, leker og har en andaktsstund.

Speiding og friluftsliv hører sammen. Vi anbefaler at de fleste møtene foregår ute. Programmet inneholder derfor mange forslag til utendørs aktiviteter, men det er også forslag til aktiviteter innendørs. Bålet ute er en viktig samlingsplass.

Familiespeiderprogramheftet med ferdig møteopplegg for 20 møter kan bestilles hos speiderkonsulenten.

Speiding i FA?

Vi er ca. 450 Frelsesarmespeidere, fordelt på 13 grupper. Vi er en del av FAbU ( Frelsesarmeens barn og unge) og NSF (Norges speiderforbund).

 

Frelsesarmeens speideres (FAS) overordnede mål er å bringe evangeliet om Jesus Kristus til barn og unge. FAS oppgave er å utruste barn og unge til å bli alt de kan bli i møte med Gud, seg selv og andre mennesker. Speiderprogrammet er delt inn i 5 områder livskvalitet, friluftsliv, samfunnsengasjement, vennskap, kreativitet.

I løpet av et år arrangeres det lederkurs for peffer og speiderledere. Med ujevne mellomrom er det roversamling og vandrersamling sentralt. Hvert 4.år arrangeres det FA speiderleir. Gruppene har egne møter og turer, og de fleste reiser på speiderleir hvert år.

 

FAS er en demokratisk organisasjon med et valgt korpsstyre. Korpsstyret velges på korpstinget, vårt landsmøte som holdes hvert annet år. Her møtes valgte representanter fra speidergruppene. En annen viktig oppgave for korpstinget er å vedta en handlingsplan for arbeidet de neste to årene.

Våre vedtekter.

Speiding i FA?
Våre speidergrupper
Våre speidergrupper
 

Det er 13 aktive Frelsesarme-speidergrupper i territoriet:
 

Bergen 1.FA speidergruppe
 

Egersund FA speidergruppe


Ekerhovd FA speidergruppe


Florø FA speidergruppe


Haugesund FA speidergruppe


Kirkenes FA speidergruppe


Lørenskog FA speidergruppe


Moss FA speidergruppe


Nedre Eiker FA speidergruppe


Oslo FA 3.korps speidergruppe


Porsgrunn FA speidergruppe


Skien FA speidergruppe


Solheimsviken FA speidergruppe

 

 

Noen av gruppene har familiespeiding. Det drives også familiespeiding i:

Hallingdal

Mandal

Sandnes

Korpsstyre
Korpsstyret
Z72_0449 (1).jpg

Styret består av:

Charlotte Gundersen Susaas, korpssjef  (Nedre Eiker FA)
 

Einar Haugland Lie, visekorpssjef  (Bergen 1)


Hannah Howard, styremedlem  (Moss FA)

Hannah Hjartnes Åsbø, styremedlem (Haugesund)

Inger Helen Åreskjold, styremedlem (Egersund)

Halvard Langeland, styremedlem (Moss FA)


Liv Berit Alvestad Tveito, vara  (Oslo 3. korps)

Hákun Djurhuus Olsen, oppnevnt av FA 


Silje Våje Andersen, TUS til august 2023 

Theódóra Karlsdóttir Welander, TUS fra august 2023 

 

Speiderkonsulent Heidi Gommerud er sekretær for styret.

Orgnisasjonsstruktur
Organisasjonsstruktur

FAS (Frelsesarmeens speidere) er en selvstendig organisasjon innenfor FAbU (Frelsesarmeens barn og unge) og er tilsluttet NSF (Norges Speiderforbund) som et korps.

Mer om NSF finner du her.
ESGN
ESGN (Europeisk FA speidernettverk)

Salvation Army European Scout and Guide Network består av representanter fra alle europeiske land med speiderarbeid. Nettverket møtes en gang i året. De utveksler erfraringer og ideer og ser på mulighet for felles arrangementer. Du kan lese europeiske speidernyheter og mer om hensikten og mandatet til nettverket her.
esgnmerke002-300x225.jpg

Nettverket har fått laget et merke som alle FA speidere i Europa skal ha på skjorta, det kan kjøpes hos speiderkonsulenten og koster 10,-
bottom of page