top of page

Info og brukerhåndbok

Medlemsregistreringshåndbok_illustrasjon

For å logge seg på registreringen følger du linken "Til medlemsregistrering" under medlemsregistreringssiden på FAbU.no eller følger adressen medlem.fabu.no (uten www.). Der logger du deg inn med mobilnummer og tilsendt passord. Passordet kan endres ved første gangs pålogging.

Dersom det er andre i korpset som skal registrere medlemmer, må de sende oss navnene på de aktuell personene og informasjon om hvilke grupper de skal ha tilgang til å registrere medlemmer på. Alle grupper skal tilhøre en kategori for aktivitet, f.eks Babysang, Idrett osv. Om dere har grupper som ikke passer inn under noen av kategoriene gir dere beskjed til oss slik at vi kan opprette nye som dekker deres behov. 

Brukerhåndboken finner du her.

bottom of page