top of page

Jeg? En disippel?

Disippelhefte-2018-cover-2.jpg

Jeg? En disippel? er et godt verktøy til å få gode vaner for bibellesing og bønn i hverdagen.
Opplegget er utformet som et ni ukers kurs hvor man hver uke møtes i gruppe med andre deltagere og/eller med en veileder. 
Der får man undervisning om bibellesning og bønn oppmuntres til gode rutiner i hverdagen. Du får også en bønnepartner og en veileder som støttespillere gjennom de ni ukene. 

Ark til loggbok og bibelstudium kan lastes ned her:



Loggbok 


Bibelstudium


 

Deltakerheftet kan kjøpes  for kr. 115 her.

Jeg? En disippel? – Deltakerhefte

Jeg? En disippel? – Lederhefte

Ta gjerne kontakt med oss på FAbU for en innføring i materiellet og tips til oppstart av gruppe i ditt korps: majken.solberg@frelsesarmeen.no.

bottom of page