top of page

Korpsting 2021

12.-14. november ble det holdt korpsting hvor ble det blant annet valgt et nytt korpsstyre.

korpsstyret _edited.png

På korpstinget ble det også utarbeidet ny handlingsplan og nye vedtekter. Du kan finne disse på ressurssiden.
 

Det nye styret består av:


Korpssjef Charlotte G. Susaas fra Nedre Eiker FA,


Visekorpssjef Einar H.Lie fra Bergen 1 FA,


Styremedlemmer:

Halvard Langeland Moss FA

Hannah H. Åsbø Haugesund FA

Inger Helen Åreskjold Egersund FA

Hannah Howard Moss FA

Hakun D. Olsen oppnevnt av Frelsesarmeen

Silje V. Andersen TUS


Varamedlem

Liv Berit A.Tveito Oslo FA 3.korps
 

Ikke tilstede da bildet ble tatt:
Hannah Howard Moss FA
Hakun D. Olsen oppnevnt av FA
Silje V. Andersen TUS
og  Liv Berit A.Tveito Oslo FA 3.korps.

bottom of page