LUP for unge ledere er FAbUs ledertreningskurs som er en satsning for unge i Norge og på Island og Færøyene som kan tenke seg å gå inn i en lederrolle i sitt korps og evt. på lokale og regionale arrangement. 

Hovedmålene for forløpet er at deltakerne skal:

  • videreutvikle seg som leder i Frelsesarmeen, både teoretisk og praktisk.

  • videreutvikle sine styrker og gaver.

  • utvikle gode vaner for bønn og bibellesing

  • bli ivaretatt som menneske og utfordret i lederoppgaver i hjemkorpset sitt. 

 

Hva innebærer det?

Et års forpliktelse fra januar – november som hjelpeleder i en gruppe på korpset under veiledning fra gruppeleder og mentor fra korpset/divisjonen samt deltakelse på tre undervisningshelger fra fredag kveld til søndag lunsj. I tillegg til dette får deltakere tilbud om lederpraksis under konfukene 40/41 2021 på Frelsesarmeens Kurssenter Jeløy.

 

Hvem kan delta?

Ungdommer og unge voksne mellom 16 og 23 år hvor primær målgruppe er 17 til 21 år.


Hvordan søke?

Korpsleder og kandidat gjennomgår kursets innhold og rammer for deltakelse og sender inn søknadsskjema sammen. 

Det er plass til ca. 20 deltakere på hvert kurs og det er ønskelig med kandidater fra alle divisjonene. Deltakerne velges ut med dette for øye.

Hva koster det?

Samlet pris: 5100,- (1700,- for hver helg)

Korpset betaler i utgangspunktet deltakerens utgifter forbundet med kursforløpet. Det innebærer kost, losji og reise. Ved behov kan FAbU kontaktes om reisestøtte.

Undervisningshelger 2021:
15. - 17. januar 2021 i Bergen, Ladegården korps (for deltakere og mentorer)

23. – 25. april 2021 på Frelsesarmeens kurssenter Jeløy (for deltakere)

10. – 12. september 2021 i Stavanger, Stavanger korps (for deltakere og mentorer)

Påmelding kan gjøres her.

 

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2020

Ta kontakt med din korpsleder eller FAbU HK dersom du er interessert i LUP 2021