top of page
MicrosoftTeams-image (9).png

LUP for unge ledere er FAbUs ledertreningskurs som er en satsning for unge i Norge og på Island og Færøyene som kan tenke seg å gå inn i en lederrolle i sitt korps og evt. på lokale og regionale arrangement. 

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne fellesskap og leve sine liv til Guds ære.

Det er en glede igjen å kunne invitere deltakere til LUP i regi av FAbU HK. Dette er femte året vi arrangerer LUP, og vi ser fram til å ta imot påmeldinger fra korpsene til oppstart januar 2023.

Hovedmålene for forløpet er at deltakerne skal:

- bli mer trygge i sin kristne tro og utvikle sin personlige integritet som ung kristen
- få verktøy til å bli en god leder
- bli bedre kjent med seg selv og sine styrker og gaver
- bli ivaretatt som menneske og utfordret i lederoppgaver i hjemkorpset sitt

Hva innebærer det?

Et års forpliktelse fra januar - desember som hjelpeleder i en gruppe på korpset under veiledning fra gruppeleder og mentor fra korpset/divisjonen samt deltakelse på tre undervisningshelger fra fredag kveld til søndag lunsj. I tillegg til dette får deltakerne tilbud om lederverv på FAbU's konfirmantuke i høstferien.

Undervisningshelger

20. - 22. januar 2023 i Trondheim, Trondheim korps (for deltakere og mentorer)

14. – 16. april 2023 på Frelsesarmeens kurssenter Jeløy (for deltakere)

10. – 12. november 2023 i Bodø, Bodø korps (for deltakere og mentorer)

Tilbud om lederpraksis under konfukene, uke 40/41 2023 Frelsesarmeens kurssenter Jeløy (for deltakere)

 

Det forventes at søkere setter av alle tre helger og forplikter seg til oppmøte.

Mentorer forventes å delta på første og siste helg.

Hvem kan delta?

Ungdommer og unge voksne med tilhørighet i Frelsesarmeen mellom 15 - 23 år hvor primær målgruppe er ungdommer som går 10. trinn - 3 vgs.

Hva tilbys kursdeltakeren?

Målrettet undervisning og ledertrening, tid for refleksjon, praktiske oppgaver og teambuilding. Det vil bli en hjemmelekse til hver helg.

En hjelpelederfunksjon i sitt hjemkorps.

Alle som deltar i programmet får en mentor som følger dem gjennom kursåret (fra sitt hjemkorps/sin divisjon). En mentor er en mer erfaren leder som kan hjelpe og oppmuntre, støtte og utfordre deltakeren gjennom kursforløpet. Gjennom fortrolige samtaler gis råd og veiledning til både praktiske oppgaver og til åndelig utvikling. Mentor og deltaker kan samtale om det som oppleves på samlingene, i gruppa hvor deltakeren er hjelpeleder og andre relevante temaer. Deltakeren får mulighet til å ønske seg en navngitt mentor ved påmelding, men FAbU HK har ansvaret for å spørre og fastsette mentor for deltakerne i samarbeid med korpset.

Hvordan søke?

Korpsleder og kandidat gjennomgår kursets innhold og rammer for deltakelse og sender inn søknadsskjema sammen.

Det er plass til ca. 20 deltakere på hvert kurs og det er ønskelig med kandidater fra alle divisjonene. Deltakerne velges ut med dette for øye.

Påmelding gjøres HER.

Hva koster det?

Samlet pris: Kr. 5100,- (1700,- for hver helg)

Korpset betaler i utgangspunktet deltakerens utgifter forbundet med kursforløpet. Det innebærer kost, losji og reise. Ved behov kan FAbU kontaktes om reisestøtte.

Søknadsfrist 1. oktober 2022

Deltakerlisten vil være klar senest 1. november.

Spørsmål?

Ta kontakt med fabu@frelsesarmeen.no eller majken.solberg@frelsesarmeen.no

INFORMASJON PÅ ISLANDSK

bottom of page