top of page

Aktiviteter

See_me_some.jpg
Følg med på stafetten på facebook og instagram for ideer.


I mellomtiden kan du starte med disse to ideene:
 

 

  • Illustrasjon av fordeling av ressurser i verden og utviklingen i verden, går det fremover?

Dette kan dere gjøre litt forskjellig ut fra hvor mye tid dere har til rådighet og hvor mye dere vil forberede dere. Vi tror det kan være kjekt å gjøre aktiviteten som beskrevet her brukt sammen med en sammen med denne Powerpoint presentasjonen i en gudstjeneste.

Alternativt har du her en presentasjon som illustrerer fordelingen gjennom en film og en uten film og aktivitet, men som likevel er en god illustrasjon:

Powerpoint som illustrerer fordelingen med film

Powerpoint uten film og aktivitet

 

bottom of page