top of page
Nettverkssamling 2024.jpg

Velkommen til Nettverksamling på Jeløy!
 

Målet med dagene er å gi og få inspirasjon og økt kompetanse til arbeidet med barn, unge og familier på korpsene våre, både til de som står med et hovedansvar og andre aktuelle.

 

Innhold for dagene:

FAbUs visjon er «Vi vil skape trygge fellesskap der barn og unge kan bli kjent med Jesus og vokse i troen på ham». For å skape trygge fellesskap er vi helt avhengige av å ha trygge ledere som er godt utrustet til å lede dagens barn og unge på best mulig måte. 

Disse to dagene skal vi samle oss rundt temaene:
 

Frivillighet i Frelsesarmeen

Frivillighetkoordinator Cecilie Rødahl tar oss igjennom rutiner og prosedyrer for frivillighet i FA og gir tips til hvordan man kan rekruttere og bevare frivillige i det lokale arbeidet.
 

Trygg-kurs

Dette kurset gir en innføring i hva som er viktig for å skape en trygg organisasjon. Gjennom interaktive øvelser lærer vi om hvorfor det er viktig å jobbe med tema, definisjoner, grenser og varsling. Dette inkluderer blant annet hva seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd og overgrep er, hvordan skape bevissthet om egne og andres grenser og hva man gjør for å varsle om seksuelle krenkelser.
 

I tillegg vil dagene inneholde erfaringsutveksling, praktisk info fra FAbU, og sosialt og åndelig fellesskap.

 

Tirsdag er det innsjekk fra kl. 11.00 og lunsj kl. 12.00.

Onsdag avslutter vi med lunsj kl. 13.00.

Meld deg på til kurset i linken under.

 

Pris: 800,-

Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom/dobbeltrom og måltider (faktureres ditt arbeidssted).

 

Målgruppe

Målgruppe for samlingen er FAbU-ansatte på korps, offiserer og frivillige i FAbU-arbeidet på korpsene.
 

Påmelding for ansatte gjøres her. 

Påmelding for frivillige gjøres her.

bottom of page