top of page

Ny leder

Vi ønsker nye ledere velkommen til FAbU! For å skape et trygt miljø for ledere og barn/ungdommer skal alle nye ledere før de får ansvar i gruppene: 

- gjennomføre e-læringskurset " Trygg i FAbU" 

- fremvise gyldig politiattest, se egen prosedyre

- ha en ledersamtale med korpsleder/gruppeleder, se vedlegg

- signere lederavtalen. 

 

Vi anbefaler en ledersamtale om "Trygg i FAbU" og lederavtalen, se vedlegg, det gir hovedleder i gruppa/ korpsleder en anledning til å bli bedre kjent med den nye lederen, og vedkommende får anledning til å stille spørsmål.

Alle ledere skal også gjennomføre kurset Trygg. Det bør gjøres i løpet av det første året som leder, og kan med fordel gjentas etter noen år. Kurset arrangeres av FAbU på ulike steder i territoriet.

Det er viktig at ingen ledere blir stående alene uten oppfølging, vi anbefaler jevnlige samtaler om hvordan det går og at man i allefall en gang i året har en medarbeiderersamtale. Her har man satt av tid til å snakke om hvordan det går, utfordringer og gleder i det å være leder, om man er fornøyd med oppgavene eller om det er noe man trenger hjelp og støtte til eller ønsker endring på.

Lederavtale for FAbU (last ned). 

Leiðtogasamningur BUH (FAbU)

Ledersamtale (last ned)

bottom of page