top of page

Om FAbUs misjonsprosjekt

Ferdig logo - misjonsprosjekt.jpg

Som kristne har vi et oppdrag – en misjon: å være Jesu etterfølgere, og være med på å bygge Guds rike på jord. Gud ønsker at vi skal forkynne om han i både ord og handling, slik også Jesus gjorde. Å forkynne om Gud innebærer å vise omsorg og nestekjærlighet overfor de svakeste og mest utsatte i samfunnet. Som del av dette oppdraget vil Gud at vi skal være med på å bygge en rettferdig og inkluderende verden. Guds rike er et rettferdig rike, og Jesus jobbet for et samfunn der alle skulle være ivaretatt og inkludert. Derfor bør vi som kristne ha et engasjement for rettferdighet – som omfatter alle mennesker, både lokalt og globalt!

Hva er Matumaini?

Frelsesarmeen har de siste 20 årene drevet skolen Matumaini i Tanzania. Skolen ligger i landets største by, Dar-es-Salaam, og har 210 elever fra hele landet fordelt fra 1.-7. klasse.

Felles for elevene er at de enten har en fysisk utviklingshemning eller albinisme – en tilstand som, på grunn av fordommer i store deler av Tanzania, gjør barna særlig utsatte.

 

Bakgrunn for misjonsprosjektet

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er ofte blant de svakeste og mest marginaliserte i samfunnet – både når det gjelder helse, utdanning, jobb og inntektsmuligheter.

Over halvparten av barn med nedsatt funksjonsevne i Tanzania går ikke på skole, og analfabetisme i denne gruppen er på 48%.

 

Hva går vår støtte til?

Midlene vi samler inn går til skolens daglige drift, i tillegg til barnas hjelpemidler, opphold på internatet og deres skolegang. Dette inkluderer (men begrenser seg ikke til): matvarer, klær, skolemateriell, hygieneartikler og medisinsk oppfølging.

De får også tilbud om fritidsaktiviteter, utflukter, høytidsfeiringer (som f.eks bursdager) m.m.

I tillegg til alt dette støtter Norge utviklingen av prosjekt med fokus på utadrettet arbeid, der man vil styrke familier og lokalsamfunn sin kunnskap og evne til å ivareta barn med funksjonsnedsettelser – samt jobbe inn mot skoler for å sikre skoler som inkluderer og tilrettelegger for at alle skal kunne delta i undervisning og skolehverdag.

Vi håper dere vil være med å samle penger til dette viktige prosjektet!

Penger til misjonsprosjektet kan gis på VIPPS 83091.

bottom of page