Om FAbUs misjonsprosjekt

See_me-03.png

 Som kristne har vi et oppdrag – en misjon: å være Jesu etterfølgere, og være med på å bygge Guds rike på jord. Gud ønsker at vi skal forkynne om han i både ord og handling, slik også Jesus gjorde. Å forkynne om Gud innebærer å vise omsorg og nestekjærlighet overfor de svakeste og mest utsatte i samfunnet. Som del av dette oppdraget vil Gud at vi skal være med på å bygge en rettferdig og inkluderende verden. Guds rike er et rettferdig rike, og Jesus jobbet for et samfunn der alle skulle være ivaretatt og inkludert. Derfor bør vi som kristne ha et engasjement for rettferdighet – som omfatter alle mennesker, både lokalt og globalt!


 

I 2019-2021 heter FAbUs misjonsprosjekt See me 
 

Moldova er Europas fattigste land, og 40% av arbeidsstyrken reiser ut av landet for å finne arbeid. Det betyr at besteforeldre og andre slektninger tar over den daglige omsorgen for mange barn som har mamma og pappa i utlandet for å jobbe. i mange tilfeller får ikke barna den omsorgen de trenger. I See Me får barna et tilbud etter skoletid hvor de kan komme og få et varmt måltid, hjelp med leksene, hobbyaktiviteter og lek er også en del av det. Så vær med og bidra til at flere barn i Moldova blir sett!
 

Penger som samles inn settes på konto 3000.32.97981. Merk innbetalingen med  prosjekt FEL206. Det er viktig at du merker det med prosjektnummer for at pengene skal komme til riktig sted.