top of page

Politiattest

Skjermbilde 2024-02-06 kl. 10.58.19.png

Det er krav om at alle som er ledere, fra fylte 15 år, for barn og unge i FAbU skal ha vist politiattest.

 

Den enkelte leder søker selv om politiattest.

   

På denne siden finner du skjemaet: Bekreftelse på formål, som skal legges ved søknad om politiattest. Er leder under 18 år skal foresatte skrive under på skjemaet. 

Når skjema er ferdig utfylt og signert av lokal hovedleder lastes den opp via elektronisk søknadsskjema på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ 

Politiattest skal vises til korpsleder/leder når han/hun får den i retur fra politiet. Korpsleder/leder skal da registrere dato for når den er vist i FAbU sitt medlemsregistreringssystem. Korpsleder/leder skal bare se og ikke oppbevare politiattesten.

 

Ved fremvisning av politiattest med merknad kontaktes personal. Vedkommende kan ikke delta på arrangment med barn og unge, det samme gjelder hvis en person ikke vil innhente eller vil vise politiattest.

Korpsleder har ansvar for at det innhentes politiattester.

 

Speidergruppene følger NSF sine retningslinjer, og vist politiattest skal registreres i NSF sitt medlemssystem.  https://speiding.no/politiattest/#Taushetserkl%C3%A6ring-362

Bekreftelse på formål (last ned) 

Bekreftelse på formål for deg under 18 år (last ned)

bottom of page