Retningslinjer for ledere på leir

Her finner du informasjon om hva som forventes av ledere på leir,- i forskjellige kategorier, i tillegg til avtaler som disse må underskrive.

 

Leirsjef

 

Ledere