top of page

Motto, bønn, lov og løfte

Illustrasjon_motto,_bønn,_lov_og_løfte2.

Frelsesarmeens speidere har mye som er felles med Norges speiderforbund ( NSF) men også noe eget.

 

Speiderløftet, felles med NSF:

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.

 

Valgspråk, felles med NSF og KFUK/KFUM:

Alltid beredt!

 

FA-speidernes bønn:

Kjære Far, jeg ydmykt ber deg: Hjelp meg tjene,frykte deg.

Hjelp meg følge hvor du leder, i min svakhet hjelp du meg.

Hjelp meg være sann og god, uselvisk og hjertegod,

for først da jeg rett kan være Gud og land og hjem til ære.

 

Speiderbønn, felles med NSF og KFUK/KFUM:

Kjære Far i høye himmel, hør mitt hjertes stille bønn:

Hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferdes som din sønn.

La meg leve deg til ære, hedre Norge, far og mor,

andre folk til nytte være, lyde speiderlovens ord.

 

Motto, FA -speidernes eget:

Verne og tjene.

 

Speiderloven, felles med NSF:

  1. En speider søker sin tro og respekterer andres.

  2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.

  3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.

  4. En speider er en god venn.

  5. En speider er ærlig og pålitelig.

  6. En speider kjenner naturen og verner om den.

  7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.

  8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

  9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

  10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

bottom of page