top of page

Start informasjon, januar 2019

DSCF2955-beh.jpg

See Me er et prosjekt som har pågått over mange år, så noen av dere kjenner kanskje prosjektet allerede. FAbU er ikke de eneste som støtter See Me, Frelsesarmeens kvinner/hjem og familie har også fokus på dette prosjektet nå, noen korps støtter det og det er mulig å være fadder for prosjektet.


See Me er et «etter skoletid» prosjekt. I flere norske korps har vi også tilsvarende tilbud som gjør mye av det samme som de gjør i See Me, men forholdene i de to landene er ganske forskjellig.


Moldova er Europas fattigste land, opptil 40 % av de i arbeidsdyktig alder jobber i utlandet. Barna etterlates, og tas ofte vare på av besteforeldre eller annen familie. Det er ikke alltid disse barna får den omsorgen og oppfølgingen som de trenger.


Derfor er det ekstra viktig med et tilbud hvor barna har et trygt sted å være og hvor de blir sett. See Me drives 7 steder i Moldova i nært samarbeid med korpsene.


Her kommer barna når de er ferdige med skolen. De får servert et varmt måltid, for noen det eneste skikkelige måltidet de får i løpet av dagen. Det er ulike hobby aktiviteter og tilgang til å bruke pc, de leker sammen, har andakt og får hjelp med skolearbeidet. Det siste er viktig så de får fullført skolegangen og ikke faller utenfor arbeidsmarkedet. Barna blir også ofte involvert i andre aktiviteter på korpset. Det er også aktivitet i skoleferiene og det arrangeres sommerleire og ekskursjoner. Foreldre/foresatte inviteres til samlinger hvor man blant annet snakker om relasjonene til barna.

 

De neste tre årene skal vi i FAbU ha fokus på dette prosjektet, lære mer om det og Moldova.

Vi har som mål å samle inn minst 300.000,- de neste tre årene! Det er ca. 150 ,- pr medlem så det burde vi klare!


Det første som skjer er FAbUs misjonssøndag 27. januar som markeres i korpsene. (Om denne dagen ikke passer må dere gjerne velge en annen dag)

Og så sparker vi i gang en stafett i februar!

Så bli med se hva du kan gjøre for å se barna i Moldova!

bottom of page