top of page

Støtteordninger

Skjermbilde 2019-02-20 kl. 13.12.03.png

Under finner du forslag til forskjellige støtteordninger det går an å søke om midler til ditt lokallag/gruppe og litt om hva som kreves for å søke. Du kan også finne noen søknadstips og et eksempel på søknad her

Frelsesarmeens legater

Frelsesarmeen har i lang tid forvaltet en rekke enkeltlegater som i utgangspunktet ble opprettet fordi mennesker i sitt testamente og som sin siste vilje har tilgodesett Frelsesarmeens arbeid. De fleste enkeltlegatene er nå samlet i 6 felleslegater med egne vedtekter som beskriver formålet, og formålet er basert på de enkelte testamenter. 

1. Frelsesarmeens storbylegat

2. Frelsesarmeens landsomfattende legat 

3. Frelsesarmeens legat for lokal virksomhet 

4. Frelsesarmeens legat for sosialt arbeid

5. Frelsesarmeens legat for barn, ungdom og utdannelse

6. Frelsesarmeens legat for eldre. 

Søknadsfristen pleier å være 2.september og det kommer ut informasjon på perleportalen.no.

Det skal søkes ved å sende e-post til legat@frelsesarmeen.no med kopi til DHK/seksjonsleder, som gir sine vurderinger og anbefalinger. Til sammen gir dette legatstyrene et godt grunnlag for å vurdere og prioritere.

Mangfold og inkludering!

Dere kan søke om max 75 000,- kroner pr. prosjekt. Lokallag/ grupper kan søke direkte på støtteordningen. Mer informasjon om hvordan du søker: http://www.lnu.no/mangfold

Støtteordningen er fin å bruke for ungdomsorganisasjoner som vil rekruttere nye grupper, holde kurs/seminar/konferanser, samarbeide med minoritet/majoritetsorganisasjoner, lage informasjonsmateriell, jobbe med tilrettelegging eller utvikle/endre organisasjonskultur.
 

Husk at prosjektet må være noe nytt som organisasjonen strekker seg mot og som en del av en større organisasjonsutvikling, ikke noe dere søker for å dekke inn årlige driftsutgifter (årsmøte, ledersamling, høstkurs).

Mangfold og inkludering – Frist 1. mars / 1. juni / 1. oktober

 


K-stud

Det er mulig å søke om støtte fra Kristelig studieforbund dersom dere har en bibelgruppe, et lovsangsteam eller andre grupper som møtes. Minstekravet er minst 8 kurstimer, minst 1 deltaker som fullfører (75% oppmøte), at deltakeren det blir søkt om fyller minst 14 år i løpet av kursåret, forhåndsgodkjent studieplan/materielliste og komplett fremmøteliste med adresse, fødselsår og avkrysning for fremmøte på deltakerne.

Les mer her eller gå inn på www.k-stud.no for mer info.

Diverse andre støtteordninger

Her finner du linker til noen steder som har forskjellige slags støtteordninger.
Noen av disse skifter fokus fra år til år så det kan være lurt å sjekke opp med jevne mellomrom.

www.sparebankstiftelsen.no

 

www.gjensidigestiftelsen.no/

www.eckbos-legater.no/


Kommunen og fylket ditt kan også ha egne ordninger som det kan være lurt å sjekke opp.

bottom of page