top of page

Barnevelsignelse

Barnevelsignelse illustrasjon.png

Mange foreldre, uavhengig av eget forhold til kristen tro, synes det er fint og trygt å kunne be om Guds velsignelse over barnet sitt. Mange ønsker barnevelsignelse i Frelsesarmeen i tillegg til barnedåp. Noen bruker barnevelsignelse i stedet for barnedåp.

Barnevelsignelse er både for spedbarn og større barn, og det er en fin stund der man ber om Guds velsignelse over barnet og livet som ligger foran.

Verken barnet eller foreldrene behøver å være medlem av Frelsesarmeen for å benytte seg av dette tilbudet, og barnet blir heller ikke medlem av Frelsesarmeen gjennom barnevelsignelsen.

Foreldrene velger selv om barnevelsignelsen skal finne sted på en vanlig gudstjeneste eller en familiegudstjeneste, og kan komme med ønsker om sanger og programinnhold.

Foreldrene står fritt om de ønsker bønnefaddere for barnet eller ikke. Den lokale Frelsesarmémenigheten lover å be for barnet.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med fabu@frelsesarmeen.no eller med Frelsesarmeen der du bor. Finn ditt lokale korps (menighet) her.

Bestilling av gratis informasjonsbrosjyrer til foresatte og bønnefaddere og bevis på norsk og islandsk kan gjøres gjennom Frelsesarmeens Handelskompani.

bottom of page