Hvem er vi?

FAbU- er en forkortelse for Frelsesarmeens barn og unge. Vi er en kristen organisasjon med ca 3000 medlemmer i Norge, Island og Færøyene, fordelt på ca 180 store og små grupper. Vår visjon er:
Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne fellesskap og leve sine liv til Guds ære.
 

Hvor er vi?

Den sentrale administrasjonen befinner seg i Oslo på Frelsesarmeens Hovedkvarter, men aktivitetene skjer ukentlig i grupper, på sentrale og regionale leirer, kurs, cuper og konferanser.
 
Trykk her for å finne ditt lokale korps (menighet)
 

FAbU-tinget

Annethvert år møtes FAbU-tinget som er vårt landsmøte med valgte representanter fra hele landet. En av FAbU-tingets viktigste oppgaver er å lage en overordnet strategi, en handlingsplan, som arbeidet vi driver skal legges opp etter de to neste årene og velge nytt styre.

FAbU-styret

FAbU-styret 2020-2022 består av:
Lene Walderhaug Dahle - Styreleder
Moira Ruth van Gooswilligen - Nestleder
Benjamin Brakstad Waters - Styremedlem
Almar Ingi Ólason - Styremedlem fra Færøyene/Island
Sigurd Herikstad - Styremedlem
Drea Fosse - Styremedlem
Jonas Tretteteig - Styremedlem (FAS)
Ólöf Inga Birgisdóttir Birgisdóttir - Vara Færøyene/Island
Christianah Osuma - 1. vara
Erlend Bergli Johansen - 2. vara
Silje Våje Andersen - Territorial ungdomssekretær
Anita Gerber (Offiser) - Representant fra Frelsesarmeen
Thea Karlsdottir Welander (Offiser) - Vara
 

Organisasjonskart

Sentralt

Lokalt

Orgkart.png
Orgkartlokalt.png