top of page

Hvem er vi?

FAbU- er en forkortelse for Frelsesarmeens barn og unge. Vi er en kristen organisasjon med ca 3000 medlemmer i Norge, Island og Færøyene, fordelt på ca 180 store og små grupper. Vår visjon er:
Vi vil skape trygge felleskap hvor barn og unge kan bli kjent med Jesus og vokse i troen på ham.

 

Hvor er vi?

Den sentrale administrasjonen befinner seg i Oslo på Frelsesarmeens Hovedkvarter, men aktivitetene skjer ukentlig i grupper, på sentrale og regionale leirer, kurs, cuper og konferanser.
 
Trykk her for å finne ditt lokale korps (menighet)
 

FAbU-tinget

Annethvert år møtes FAbU-tinget som er vårt landsmøte med valgte representanter fra hele landet. En av FAbU-tingets viktigste oppgaver er å lage en overordnet strategi, en handlingsplan, som arbeidet vi driver skal legges opp etter de to neste årene og velge nytt styre.

FAbU-styret

FAbU-styret 2022-2024 består av:
Moira Ruth Woutersdóttir Hetland - Styreleder
Andrea Toke Solberg - Nestleder
Alexander Knudsen - Styremedlem
Karin Elisabeth Petersen - Styremedlem fra Færøyene/Island
Åshild Fossan - Styremedlem
Anette Laukvik - Styremedlem
Hannah Hjartnes Åsbø - Styremedlem (FAS)
Almar Ingi Olason - Vara Færøyene/Island
Oline Grimstad - 1. vara
Sondre Birkeland - 2. vara
Silje Våje Andersen - Territorial ungdomssekretær
Lene Dahle (Offiser) - Representant fra Frelsesarmeen
Thea Karlsdottir Welander (Offiser) - Vara

 

Organisasjonskart

Sentralt

Lokalt

Orgkart.png
Orgkartlokalt.png
bottom of page