top of page

Jeg vil

Illustrasjon JEG VIL.png

JEG VIL er et kursmateriell for de som ønsker vite mer om å være en kristen og om Frelsesarmeen.
 

Materiellet består av et deltakerhefte og et lederhefte samt brosjyre til foresatte,
JEG VIL bevis, t-skjorte og armbånd.

Temaene som blir tatt opp i kurset er:

  • Gud elsker meg

  • Valg

  • Å vokse som kristen

  • Mer om å vokse

  • Å leve for Jesus

  • Lær om Frelsesarmeen

  • Mer om Frelsesarmeen
     

Etter kurset får alle deltakerne tilbud om å bli juniorsoldat og blir da også medlem i Frelsesarmeen.

 

En juniorsoldat er et barn mellom 7 og 15 år som:

·        har tatt imot Jesus som sin frelser

·        ønsker å følge Jesus og ha ham som sitt forbilde

·        velger Frelsesarmeen som sin kirke

·        har deltatt i forberedende undervisning

·        har forstått bekjennelsen og er klar til å skrive under på beviset

 

Å bli juniorsoldat er et personlig valg det enkelte barn må ta i samråd med sine foresatte.

 

Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) har en klar visjon:

Vi ønsker å se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne fellesskap og leve sine liv til Guds ære.

Hovedmålet vårt i FAbU er å lede barn til å ta imot Jesus som sin frelser og gjøre dem til hans disipler. Vi ønsker at hvert barn skal få oppleve vekst og utvikling i forhold til livet med Jesus. Vi vil hjelpe barna til å leve med Jesus i hverdagen og vise det til andre og gjennom det lede andre igjen til Jesus.

 

Lederheftet kan du laste ned her og deltakerhefte/pakke kan bestilles fra nettbutikken her. 

Juniorsoldatbevis kan du laste ned her.

bottom of page