Ressurshefte
Arbeid med unge voksne

I dette dokumentet har vi sett litt på hva man bør tenke på og hvilke utfordringer som ligger i arbeidet med både ungdom og unge voksne, det være seg i planleggingsfasen av nytt arbeid, videreutvikling av opplegget du allerede har eller du bare trenger forslag til temaer som er aktuelle for aldersgruppen. 

Dokumentet kan du laste ned her.