top of page

Storsamlinger

rod-long-TzgZrZQFVPc-unsplash.jpg

FAbUs visjon;
Vi vil skape trygge felleskap hvor barn og unge kan bli kjent med Jesus og vokse i troen på ham. 

Gudstjenester for hele menighetsfamilien

De aller fleste menigheter i Norge har jevnlig gudstjenester hvor alle generasjoner samles og feirer gudstjeneste sammen, i likhet med mange frelsesarmekorps.  Alle som har forberedt og gjennomført slike gudstjenester vet at det krever en del tankevirksomhet å finne en form og et innhold som appellerer til alle, fra barn til eldre.


Det er så vidt vi vet gitt ut lite litteratur på norsk om generasjonsgudstjenester, men et viktig bidrag er Alle Sammen av Viggo Klausen som underviste på FAbUs barne- og ungdomslederkurs i 2018 om nettopp dette tema. Vi anbefaler at du leser denne boken og setter deg inn i prinsippene som Viggo framstiller i sin bok. Noe av det viktigste han tar tak i hvordan vi involverer og appellerer til de ulike aldersgruppene. 
 

Å gjennomføre gudstjenester som fanger alle generasjoner er en sport som krever god planlegging. Dette skriver Viggo Klausen i «Alle Sammen», en håndbok for generasjonsgudstjenester:
 

«En god Alle Sammen-gudstjeneste krever et godt forarbeid, en god kjøreplan, god timing, lite dødtid, god variasjon, en rød tråd, ett klart tema og en sentral og praktisk forkynnelse. Det betyr ikke at en må være en stor menighet med veldig mange ressurser å ta av for å få det til. Både store og små forsamlinger kan få til gode samlinger for hele menighetsfamilien.»

 

For spørsmål/bestilling av boka, send en epost til ung@mknu.no.

 

FAbU ønsker med dette å slå et slag for gudstjenester der alle generasjoner møtes fordi vi tenker at det er så viktig for menighetslivet at store og små er sammen, priser Gud sammen, lærer av hverandre og inspireres av hverandre. Når alle i familien opplever det samme, kan budskapet lettere tas opp igjen når man kommer hjem, og alle har fått samme utgangspunkt for videre samtale når vi møtes over kirkekaffen etterpå og kan dele hva som talte til oss i dag.

Slike gudstjenester skal være med å bygge fellesskap og gjøre at vi ser hverandre på tvers av generasjoner. Barna og de unge trenger oss voksne som åndelige forbilder og da må vi være sammen for at de ser og opplever fellesskap med oss. Og vi trenger barna og ungdommene – de inspirerer oss og bringer en friskhet inn i menigheten vår. La dem løpe forbi oss i Jesu navn, la dem bruke sine gaver og evner fra Gud til berikelse for hele menigheten, la dem få muligheten.

 

Jobb i team

Som Viggo Klausen skriver er planlegging essensielt. Involvere gjerne ungdommer i både planleggingsfasen og i gjennomføringen. Lag et fast team for storsamlingene i ditt korps hvor dere, gjerne et par uker før storsamlingen, har et planleggingsmøte for gudstjenesten.
 

Ofte er det lurt at tema for gudstjenesten er lagt før dere møtes. Del temaet med alle i gruppen noen dager før dere møtes så alle har en mulighet til å tenke på elementer i gudstjenesten, søke litt på nett, spørre en venn om ideer osv.
 

Lag gjerne en halvårsplan for temaer og spør andaktsholdere i god tid, f.eks. i begynnelsen av arbeidsåret.

 

Her kommer en rekke forslag på temaer til inspirasjon til deg som ønsker å satse på storsamlinger i ditt korps. Til hvert tema er noen tips til for eksempel bibelvers, konkurranser, bønnestasjoner, sanger osv. 

 

Bibelen – vårt kart og kompass

En dag med Jesus på jobben

En ny vår

Følg meg!

Gud elsker oss og hjelper oss til å elske oss selv

Guidet tur i møtelokalet på FA

Jesus – vårt forbilde

Jesus er min hyrde

Julestorsamling

På vinnerlaget

Påskestorsamling

Skapelsen

Stor(vask)samling

 

Har du tips til storsamlingstemaer du vil dele med resten av territoriet? Send det til oss på fabu@frelsesarmeen.no.

bottom of page