top of page

iSingWorship

iSingWorship.png

iSingWorship er et perfekt verktøy for deg som ønsker å ha lovsang med fullt band, men som kanskje ikke har , eller bare har noen musikere. Appen er gratis, men du kjøper de sangene du ønsker. Appen gir deg mulighet til å justere toneart,  skru opp/ned de instrumentene du ønsker og hoppe mellom deler i sangen. Det er også mulighet for å få teksten på skjerm som skifter automatisk etterhvert som man synger.

Appen finner du her og finnes til iOS, Mac og Windows.

bottom of page