top of page

Personvernerklæring

– til deg som besøker fabu.no 

                                                                                                                       Versjonsnummer 1.1.oktober 2021

 

1. Om personopplysninger og personvernerklæring

I samsvar med den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) kvalitetssikrer FAbU kontinuerlig hvordan vi behandler personopplysninger og at behandlingen er i tråd med regelverket. 

 

Personvernerklæringer som definerer hvordan personopplysninger behandles av Frelsesarmeen er utarbeidet for alle grupper vi behandler personopplysninger om.

 

Denne personvernerklæringen gjelder deg som besøker oss på fabu.no.
Personvernerklæring for FAbU sine medlemmer kan du finne her.

 

Personopplysninger er enhver opplysning om fysiske personer, mens behandling av personopplysninger omfatter enhver bruk av disse opplysningene.

 

Det er viktig for oss at dine personopplysninger og din personlige integritet beskyttes og at vi behandler informasjon og de personopplysninger som vi har om deg på en lovlig og transparent måte i tråd med personvernregelverket. 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi gjør dette på fabu.no.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi og for hvilket formål

Når du besøker nettportalen fabu.no samles standard internett logginformasjon, inkludert IP-adresse, nettlesertype og språk, besøkstider og refererende nettadresser. 

 

Våre nettside bruker informasjonskapsler («cookies», små tekstfiler som er lagret i brukerens nettleser) eller sporingsbilder ("web beacons", elektroniske bilder som tillater dette nettstedet å telle antall besøkende som har fått tilgang til en bestemt side, og for å få tilgang til visse cookies) for å samle inn aggregerte data.  Vi deler ikke disse opplysningene med andre.

 

 

3. Hva brukes personopplysningene til og på hvilket behandlingsgrunnlag

Personopplysningsloven av 2018 definerer flere ulike behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger må ha et definert behandlingsgrunnlag.

 

Opplysningene nevnt over behandler vi med grunnlag i at det foreligger en berettiget interesse. Vi logger trafikkmengden på nettsidene våre, men knytter den ikke opp til deg som person.

Lovkravet for behandling av personopplysninger på bakgrunn av en berettiget interesse er at vi har foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. For ytterligere informasjon og ved spørsmål om denne vurderingen, kan du ta kontakt med oss som angitt nedenfor.

4. Hvem deler vi dine personopplysninger med

Din IP-adresse er pr definisjon også en personopplysning. Når du besøker nettportalen frelsesarmeen.no registrerer vi IP-adressen din kun til statistiske formål, og deler denne ikke med noen.

 

Lagring av data er også en form for behandling av personopplysninger. Derfor er Visolit, hvor Frelsesarmeen leier lagringstjenester og sikkerhetstjenester i form av brannmurbeskyttelse en databehandler iht personvernregelverket. 

 

All deling vil skje i henhold til lover og regler og dine personopplysninger komme ikke til å bli benyttet til annet enn det vi allerede har informert deg om.

 

5. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å logge trafikken på våre nettsider og generere statistikk. 

 

6. Dine rettigheter

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Frelsesarmeen i forbindelse med behandling av dine persondata.

 

Innsyn

Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger

 

Retting

Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f.eks. e-postadresse eller stilling) kan du når som helst be om at vi retter dette

 

Protestere

Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.


Trekke ditt samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi skal lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er gitt. Dette gjelder kun opplysninger som behandles på grunnlag av samtykke, ikke det som behandles med grunnlag i en berettiget interesse.

 

Sletting:

Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil all informasjon som vi har lagret om deg bli slettet. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette. Dette gjelder kun opplysninger som behandles på grunnlag av samtykke, ikke berettiget interesse.

 

Dataportabilitet

Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til Frelsesarmeen, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om det bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

 

Rett til å begrense behandlingen

Dersom du ønsker vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, du be om dette.

 

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personopplysningsloven eller personvernforordningen har du rett til å klage på dette til tilsynsmyndighetene. For Norge er dette Datatilsynet, og klager kan leveres på deres nettsider datatilsynet.no.

 

7. Behandlingsansvarlig

Frelsesarmeen v/Forvaltningssjefen er behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen.

 

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra den revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

 

9. Kontakt

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, kan du ta kontakt med oss per epost personvernombud@frelsesarmeen.no eller du kan rette en henvendelse til personvernombudet på telefon på 90 78 05 87 

bottom of page